۱۱ شهریور ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5875867
T T
۰ نفر

کویت در کنفرانس جمعیت و توسعه شرکت می کند

۱۱ شهریور ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5875867
کویت در کنفرانس جمعیت و توسعه شرکت می کند # گناوه - ایرنا 13/06/73 .اجتماعی.مذهبی. تلکس 152 رئیس هیات کویتی شرکت کننده در کنفرانس جمعیت و توسعه در قاهره گفت هدف این کشوراز شرکت درکنفرانس دفاع ازشریعت اسلام وتطبیق آن بامقررات بین المللی است ........................................
،کنفرانس،،جمعیت،و،توسعه،قاهره،مصر،شرکت،کویت،اسلام،رادیو،قاهره،عبدالرضا، ،دخیل،
۰ نفر