۱۱ شهریور ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5875824
T T
۰ نفر
چیان چیچن:توافقهای چین و روسیه علیه کشورهای دیگر نیست # تهران - ایرنا 13/06/73 .سیاسی. تلکس 137 به گفته وزیر امور خارچه چین همکاری سازنده جدیدی که موردتوافق بوریس یلتسین وجیانک زمین روسای جمهوری روسیه و چین قرارگرفت علیه کشورهای دیگر نیست.
........................................
،چین،روسیه،توافقنامه،ایتارتاس،،مسکو،بوریس،،یلتسین،جیانک،زمین،رئیس،، ،جمهور،
۰ نفر