۱۱ شهریور ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5875816
T T
۰ نفر
آمادگی بیرهای تامیل برای مذاکره با دولت سریلانکا # تهران - ایرنا 13/06/73 .سیاسی. تلکس 22 رهبر ببرهای تامیل پیشنهاد دولت جدید سوسیالیست سریلانکا رامبنی بر انجام مذاکرات بدون قید وشرط صلحپذیر فته است .
........................................
،سریلانکا،ببرهای،آزادیبخش،،تامیل،مذاکره،ای،پی،کلمبو،ولوپیلای،پراباکاران، ،بیانیه،
۰ نفر