۱۱ شهریور ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5875757
T T
۰ نفر
امنیت جانی پاپ ژان پل دوم هنگام سفربه سارایوو قابل تضمین نیست # تهران - ایرنا 12/06/73 .نظامی. تلکس 202 صربهای بوسنی امروزبرغم درخواست فرستاده واتیکان با ادعای حمله احتمالی ازجانب مسلمانان ازتضمین امنیت پاپ ژان پل دوم در سفر به سارایوو خودداری کردند.
........................................
،اظهارات،نیروهای،صرب،بوسنی،و،هرزگوین،سفر،پاپ،ژان،پل،دوم،واتیکان، ،سارایوو،تضمین،امنیت،رویتر،پاله،
۰ نفر