۱۱ شهریور ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5875698
T T
۰ نفر
کنفرانس قاهره نباید محل دیکته اهداف استعمارگران باشد # وین - ایرنا 11/06/73 .سیاسی. تلکس 113 وزیر زنان اتریش گفت کنفرانس جهانی جمعیت و توسعه درقاهر نبایدبه محل ملاقات استعمارگران قدیمی برای دیکته اهداف خود به کشورهای فقیرترتبدیل شود.
........................................
،اتریش،،کنفرانس،،جهانی،جمعیت،وتوسعه،قاهره،وزیر،زنان،خانم،یوهانا،دونال، ،مصاحبه،
۰ نفر