۱۱ شهریور ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5875643
T T
۰ نفر

سه دانشجوی مسلمان در مصر کشته شد

۱۱ شهریور ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5875643
سه دانشجوی مسلمان در مصر کشته شد # تهران - ایرنا 11/06/73 .سیاسی. تلکس 142 نیروهای امنیتی مصر امروز اعلام کردند در عملیاتی جهت سرکوب مبارزان مسلمان ; سه دانشجوی مبارز را کشته و 18 تن دیگر از آنان را دستگیر کرده اند.
........................................
،مصر،بنیادگرا،کشته،بازداشت،یو،پی،
۰ نفر