۱ مرداد ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5872491
T T
۰ نفر
مذاکرات و توافق مقامات اسرائیل ; اردن و فلسطین در اسلو # تهران - ایرنا 4/05/73 .سیاسی. تلکس ;13 158 مذاکره کنندگان اسرائیلی ; فلسطینی و اردنی دیروزسندی رادر اسلو به امضا رساندندکه راه گفتگوبرای همکاریهای منطقه ای در زمینه آبرسانی درخاورمیانه را می گشاید.
........................................
،اسرائیل،فلسطین،اردن،مذاکرات،آب،خاورمیانه،نروژ،آ،اف،پ،اسلو،رویتر،
۰ نفر