۱ مرداد ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5872316
T T
۰ نفر
ایران مدیران سطح بالا ومیانی امور خارجه اوکراین راآموزش می دهد # تهران - ایرنا 2/05/73 .سیاسی. تلکس 129 مرکز آموزشهای دیپلماتیک وزارت امور خارجه ایران بااعزام استادان خودبه اوکراین مدیران سطح بالا ومیانی سرویس های بین المللی آن کشور راآموزش سیاسی می دهد.
........................................
،ایران،اوکراین،آموزش،،دیپلماتیک،هاشمی،
۰ نفر