۱ مرداد ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5872309
T T
۰ نفر

فرانسه پناهگاه جدید شاهزاده کامبوجی شد

۱ مرداد ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5872309
فرانسه پناهگاه جدید شاهزاده کامبوجی شد # کوالالامپور - ایرنا 1/05/73 .سیاسی. تلکس 117 دولت فرانسه نوردوم چاکرایونک پسر فراری پادشاه کامبوج راپذیر فت .
........................................
،فرانسه،کامبوج،پناهنده،پسر،پادشاه،نوردوم،چاکرابونک،برناما،سفارت،
۰ نفر