۱ اردیبهشت ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5863673
T T
۰ نفر
موافقت شورای امنیت باپیشنهادهای غالی برای حل بحران تاجیکستان # نیویورک - ایرنا 5/02/73 .سیاسی. تلکس 277 شورای امنیت سازمان ملل با پیشنهاد پطروس غالی در زمینه تمدید ماموریت نماینده دبیر کل در امور تاجیکستان موافقت کرد.
........................................
،شورای،امنیت،سازمان،ملل،تمدید،ماموریت،تاجیکستان،
۰ نفر