۱ اردیبهشت ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5863625
T T
۰ نفر

قوانین جزایی ایران در خدمت مظلومان است

۱ اردیبهشت ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5863625
قوانین جزایی ایران در خدمت مظلومان است # تبریز - ایرنا 5/02/73 .اجتماعی. تلکس ;120 184 رئیس محاکم عالی جمهوری نخجوان امروز دوشنبه درتبریز گفت نهادهای قضایی ایران مجموعه ای است که طبق دستورهای شرع مقدس اسلام بوده ودرخدمت مظلومان است.
........................................
،ایران،نخجوان،سلمیان،عبدا...اف،قوانین،جزا،مصاحبه،قضایی،
۰ نفر