۱ اردیبهشت ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5863622
T T
۰ نفر

امضاء قرارداد همکاری نظامی میان روسیه و ترکیه

۱ اردیبهشت ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5863622
امضاء قرارداد همکاری نظامی میان روسیه و ترکیه # تهران - ایرنا 5/02/73 .سیاسی.نظامی. تلکس 140 و 179 هفته گذشته روسیه و ترکیه یک قرارداد همکاری در زمینه نظامی و صنایع دفاعی در مسکو امضاء کردند .
........................................
،روسیه،ترکیه،قرارداد،نظامی،صنایع،خرید،تجهیزات،آ،اف،پ،آنکارا،هلیکوپتر، ،بیمارستانی،محمد،گلخان،وزیر،دفاع،دیدار،آناتولی،
۰ نفر