۱ اردیبهشت ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5863613
T T
۰ نفر
کره جنوبی از چین خواست محدودیتهای تجاری را کاهش دهد # تهران - ایرنا 5/02/73 .اقتصادی. تلکس 195 کره جنوبی امروز از چین خواست مشارک بیشتری را در بازارهای خودرو و شبکه توزیع برای توسعه روابط اقتصادی دو جانبه میسر سازد.
........................................
،کره،جنوبی،چین،اقتصاد،آ،اف،پ،سئول،
۰ نفر