۱ اردیبهشت ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5863560
T T
۰ نفر

تولید انرژی ترکیه طی ده سال گذشته افزایش یافت

۱ اردیبهشت ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5863560
تولید انرژی ترکیه طی ده سال گذشته افزایش یافت # آنکارا - ایرنا 4/02/73 .اقتصادی. تلکس 64 اق تولید انرژی برق ترکیه طی ده سال گذشته 7/2 برابر افزایش یافت و به 73 میلیارد و 734 میلیون کیلووات ساعت رسید.
........................................
،ترکیه،اقتصاد،تولید،انرژی،آمار،انستیتو،آمار،دولتی،و،سازمان،برنامه،
۰ نفر