۱ اردیبهشت ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5863519
T T
۰ نفر
کسری تراز حساب جاری آرژانتین به بیش از 8 میلیارددلار رسید # تهران - ایرنا 4/02/73 .اقتصادی. تلکس 17 اق میانگین کسری تراز حساب جاری آرژانتین در سالهای 93 / 92 به بیش از 8 میلیارد دلار رسید.
........................................
،آرژانتین،کسری،تراز،جساب،جاری،اقتصاد،ذخائر،ارزی،تورم،اخبار،صندوق،بین، ،المللی،پول،واشنگتن،
۰ نفر