۱ اردیبهشت ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5863377
T T
۰ نفر
ارزیابی زمینه های تاریخی انعقاد پیمان غزه واریحاء # تهران - ایرنا 3/02/73 .سیاسی. جمهوری4313ص 12 گزارشی درمورد ارزیابی زمینه های تاریخی انعقاد پیمان غزه واریحا ونقش آمریکا وروسیه واعراب واسرائیل ومنطقه خاورمیانه پیرامون آن .
........................................
،غزه،اریحاء،آمریکا،روسیه،اعراب،اسرائیل،مصر،عراق،اردن،ساف،فلسطین،
۰ نفر