۱ اردیبهشت ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5863369
T T
۰ نفر

خروشچف به تهیه مقدماتی فروپاشی شوروی سابق متهم شد

۱ اردیبهشت ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5863369
خروشچف به تهیه مقدماتی فروپاشی شوروی سابق متهم شد # مسکو - ایرنا 2/02/73 .سیاسی. تلکس 180 کمونیستها ضمن بزرگداشت خاطره لنین لزوم اعاده شوروی سابق راموردتاکید قرارداده و خروشچف را به تهیه مقدمات فروپاشی شوروی متهم ساختند.
........................................
،روسیه،حزب،کمونیست،اعاده،شوروی،خروشچف،محاکمه،یلتسین،گورباچف،برگزاری، ،تظاهرات،
۰ نفر