۱ اردیبهشت ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5863263
T T
۰ نفر
هدف ترورهای جنگی صربها اخراج مسلمانان از کل منطقه است # وین - ایرنا 1/02/73 .سیاسی. تلکس 225 مجله اتریشی نیوز افشا کرد که هدف اصلی ترورهای جنگی مستمر صربها دربوسنی اخراج مسلمانان ازکل منطقه شرقی ومرکزی بوسنی است .
........................................
،اتریش،،نیوز،صرب،بوسنی،مسلمانان،گوراژده،امواج،سازمان،ملل،جامعه،جهانی، ،صربستان،
۰ نفر