۲۱ فروردین ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5862435
T T
۰ نفر

تشریح سیاست خارجی انگلیس ازسوی داگلاس هرد

۲۱ فروردین ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5862435
تشریح سیاست خارجی انگلیس ازسوی داگلاس هرد # لندن - ایرنا 25/01/73 .سیاسی. تلکس 236 داگلاس هرد وزیر خارجه انگلیس امروز درتشریح محورهای عمده سیاست خارجی این کشور برگسترش روابط با عربستان وکشورهای دوست خلیج فارس تاکید کرد.
........................................
،انگلیس،،عربستان،خلیج،فارس،،سیاست،خارجی،لندن،
۰ نفر