۲۱ فروردین ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5862306
T T
۰ نفر

گردباد و تگرک در شرق چین تلفات برجا گذاشت

۲۱ فروردین ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5862306
گردباد و تگرک در شرق چین تلفات برجا گذاشت # پکن - ایرنا 24/01/73 .حوادث. تلکس 65 گردباد و تگرک در شرق چین 9 کشاورز را کشت و 279 تن دیگر را مجروح کرد.
........................................
،چین،حوادث،غیر،مترقبه،گردباد،تگرک،طوفان،چینا،دیلی،
۰ نفر