۲۱ فروردین ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5862053
T T
۰ نفر

اخطار جبهه نجات اسلامی به کمک کنندگان به الجزایر

۲۱ فروردین ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5862053
اخطار جبهه نجات اسلامی به کمک کنندگان به الجزایر # تهران - ایرنا 23/01/73 .سیاسی. تلکس 160 جبهه نجات اسلامی الجزایر در بیانیه ای در واشنگتن به کشورهای غربی وصندوق بین المللی پول در مورد خطر عقد قرارداد و همکاری با دولت الجزایر اخطار کرد.
........................................
،جبهه،نجات،اسلامی،الجزایر،بیانیه،غرب،صندوق،بین،المللی،هشدار،آ،اف،پ،
۰ نفر