۲۱ فروردین ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5862026
T T
۰ نفر

ورود هیاتی از ناظران بین المللی به اسرائیل

۲۱ فروردین ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5862026
ورود هیاتی از ناظران بین المللی به اسرائیل # بیروت - ایرنا 22/01/73 .سیاسی. تلکس 103 یک گروه ده نفری از ناظران بین المللی دیروز وارد اسرائیل شد تا با مقامات این رژیم پیرامون چگونگی استقرار ناظران بین المللی در شهر الخلیل گفتگو کند.
........................................
،ناظران،بین،المللی،اسرائیل،شهر،الخلیل،
۰ نفر