۲۱ فروردین ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5862025
T T
۰ نفر

کمکهای حزب الله به لبنانیهای در بند رژیم اسرائیل

۲۱ فروردین ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5862025
کمکهای حزب الله به لبنانیهای در بند رژیم اسرائیل # بیروت - ایرنا 22/01/73 .سیاسی. تلکس 227 حزب الله لبنان امروز اعلام کرد مقادیری کمک جنسی و مالی برای لبنانی های در بند رژیم اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین ارسال کرده است.
........................................
،لبنان،اسرائیل،کمک،حزب،الله،بیانیه،
۰ نفر