۲۱ فروردین ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5861819
T T
۰ نفر

آخرین تحولات اوضاع رواندا

۲۱ فروردین ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5861819
آخرین تحولات اوضاع رواندا # تهران - ایرنا 21/01/73 .سیاسی. تلکس 110 117 براساس توافق به دست آمده امکان پرواز چتربازان بلژیکی به کیگالی /پایتخت رواندا فراهم شد.
........................................
،بلژیک،رواندا،درگیری،کیگالی،رویتر،بروکسل،خبرگزاری،بلژیک،
۰ نفر