۱۲ اسفند ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5858699
T T
۰ نفر
علی اف : عمده ترین شرط جمهوری اذربایجان در حل مناقشه قره باغ احترام ب تمامیت ارضی این جمهوری است # باکو -ایرنا 11 اسفند 1374 برابر با اول مارس 1996 حیدر علی اف گفت احترام به تمامیت ارضی جمهوری اذربایجان عمده ترین شرط این جمهوری برای حل مناقشه قره باغ است.
به گزارش خبرگزاری توران علی اف این مطلب را روز پنجشنبه طی یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر امور خارجه سویس و رئیس دوره ای شورای امنیت و همکاری اروپا عنوان کرد.
وی گفت متاسفانه ارمنستان تمایلی برای شناخت تمامیت ارضی جمهوری اذربایجان ندارد و همین موضوع روند حل مناقشه را با مشکل روبرو کرده است.
علی اف در این سخنرانی بر لزوم ازادی شهرهای اذری نشین شوشا واقع در منطقه قرهباغ و لاچین واقع درحد فاصل این منطقه و ارمنستان تاکید کرد.
وی گفت جمهوری اذربایجان با این شرایط میتواند باحمل و نقل کالا بین ارمنستان و قره باغ از طریق دالان لاچین با کنترل نیروهای بین المللی موافقت کند .
وی گفت جمهوری اذربایجان همچنین حاضر است ضمانت لازم را برای دادن خود مختاری وسیع به ارامنه قره باغ در چهارچوب تمامیت ارضی جمهوری اذربایجان بدهد .
فلاویو کوتی وزیر امور خارجه سوئیس و رئیس شورای امنیت و همکاری اروپا نیز ادامه اتش بس 21 ماهه در جنک قره باغ را یک موفقیت بزرک خواند.
وی گفت شورای امنیت و همکاری اروپا با این موضوع که اصل تمامیت ارضی جمهوری اذربایجان باید به عنوان یک اصل در حل مناقشه قره باغ مد نظر باشد توافق نظر دارند.
وی گفت به نظر ما در این چهارچوب میتوان به ارامنه قره باغ خود مختاری داد .
علی اف در پایان این کنفرانس مطبوعاتی مشترک تاکید کرد که جمهوری اذربایجان خود را طرف بازنده در مناقشه قره باغ نمیداند.
فلاویو کوتی روز گذشته به منظور دیدار یک روزه وارد باکو شده بود.
وی شامگاه روز پنجشنبه بعد از دیدار با علی اف باکو را به مقصد ایروان ترک کرد.
شایان ذکر است مذاکرات صلح قره باغ با میانجیگری گروه مینسک شورای امنیت و همکاری اروپا به صورت دوره ای در شهرهای مختلف جهان همچنان ادامه دارد.
۰ نفر