۸ بهمن ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5855555
T T
۰ نفر
ادعای مطبوعات بحرین درموردنقش رسانه های ایران درنارضایتی های مردم این کشور # تهران - ایرنا 8 / 11/ 74 برابر با 28 ژانویه 1996 مطبوعات بحرین در راستای سیاست های دولت این کشور و برای به انحراف کشاندن افکار عمومی مردم ، روز پنجشنبه رسانه های همگانی جمهوری اسلامی ایران را به دامن زدن به موج تازه نارضایتی های مردم بحرین متهم کردند.
روزنامه رسمی " الایام " در سرمقاله خود مدعی شد : رسانه های همگانی ایران " جوانها را هدف قرار داده و انها را به انجام کارهایی که بر خلاف مصلحت کشور بحرین است ، وادار می کنند.
روزنامه " اخبار الخلیج " یکی دیگر از روزنامه های رسمی بحرین نیز در ادعایی دیگر نوشت : امیدوار بودیم رسانه های ایران به ندای منطق گوش فرا می دادند و از برپا کردن بلوا و اشوب در کشوری که به جز احترام به ایران کاری نکرده است ، خودداری می کردند.
مطبوعات بحرین یکشنبه گذشته دراقدامی عجولانه نیز مدعی شدند که عاملان نارضایتی های اخیر در این کشور، دستورهای خود را از شهر قم دریافت می کنند. مطبوعات بحرین همواره درچنین مواقعی برای به انحراف کشاندن افکارعمومی جامعه به تهمت هایی از قبیل انتصاب نارضایتی ها به شیعیان متوسل می شوند.
این درحالی صورت می گیردکه رسانه های همگانی جمهوری اسلامی ایران این بار نیز همانند گذشته، خبر ناارامی های این شیخ نشین را که با انفجار و اتش سوزیهای گسترده همراه بود، بدون هیچگونه اعمال نظری به نقل از منابع خبری خارجی مختلف منعکس کردند.
ناظران سیاسی معتقدند تلاش های دولت بحرین برای متهم کردن تهران به دست داشتن درناارامی های گسترده این شیخ نشین، کوششی برای نشان دادن موج مخالفت مردمی به عنوان یک جنبش مذهبی و فرقه ای و در نتیجه محصور کردن ان در یک چارچوب تنک و محدود و سرکوب اسان ان می باشد.
یک دیپلمات عرب مقیم تهران اعتقاد دارد اهداف دیگر حاکمان بحرین در متهم کردن ایران ، مطرح کردن یک دشمن فرضی خارجی به منظور کسب حمایت کشورهای عرب به ویژه در شورای همکاری ، توجیه حضور نظامیان آمریکا در خلیج فارس و سرپوش گذاشتن بر شکست خط مشی مقامهای بحرین در کسب رضایت مردم ، می باشد.
رسانه های همگانی بین المللی علل اساسی دور جدید ناارامی های این شیخ نشین را که باجلوگیری دولت از ایراد سخنرانی با مضمون سیاسی در مساجد و سردراوردن سران مخالف دولت بحرین در رسانه های قطر اغاز شد، وخامت اوضاع اقتصادی و افزایش میزان بیکاری و نیز سیاست تبعیض آمیز دولت بحرین درقبال شیعیان که اکثریت را دراین شیخ نشین تشکیل می دهند، ذکر کردند.
در این میان روزنامه پرتیراژ نیهون کیزای ژاپن روز جمعه با تاکید بر نقش مهم مشکلات اقتصادی بحرین در بروز ناارامی های این شیخ نشین می نویسد : بحران مالی ناشی از کاهش درامد نفت، افزایش تعداد جوانان بیکار و دیگر مشکلات باعث شده تا بسیاری از شرکتهای مالی و بازرگانی خارجی دفاتر خود را از بحرین که یکی از مراکز مالی مهم خاورمیانه به شمار می اید، به امارات عربی متحده منتقل کنند.
کارشناسان سیاسی منطقه می گویند : پشت نکردن به واقعیت ها و برخورد واقع بینانه با حقایق ، مبارزه با فساد و تبعیض و احترام به اراده ملت و درک شجاعانه خواست واقعی مردم و اقدام برای تامین این خواست ها، تنها راه پایان دادن ریشه ای به ناارامی های دوره ای بحرین خواهد بود.
۰ نفر