۲۷ آذر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5852357
T T
۰ نفر
140 هزارقطعه پرنده مهاجردرزیستگاههای استان اردبیل فرودامدند # اردبیل - ایرنا 27/ 9/ 74 برابر با 18 دسامبر 1995 مدیرکل محیط زیست استان اردبیل گفت : 140 هزارقطعه انواع پرندگان مهاجربرای زمستان گذرانی درزیست گاههای مناطق مختلف این استان فرودامدند.
ایرج فرشادافزود:این پرندگان درکناره رودارس ،اب بندهای منطقه دشت مغان ودریاچه های اطراف اردبیل اسکان یافته اند.
وی گفت: مهاجرت این پرندگان ازاوایل پاییزاغازشده وباسردشدن هواشمار انان روبه افزایش است .
فرشادافزود:درمیان پرندگان مهاجرشمارزیادی پرندگان نادرابزی وکنارابزی ازقبیل انواع مرغابی/پلیکان خاکستری/اردک طلائی/اردک تاجدار/ مرکوس سفیدغازخاکستری /باکلان کوچک/سلیمها/اب چلیک/حواصیل خاکستری و خروس کولی دیده می شوند.
وی گفت :همچنین هشت هزارقطعه گونه نادرپرنده زنگوله دارمهاجرخشک زی وسایر پرندگان کنارابزی کمیاب ازجمله چنگر/کاکایی/فلامینگو/انقوت/لک لک وطاووسک درزیستگاههای استان اردبیل اسکان یافته اند.
مدیرکل محیط زیست استان اردبیل اضافه کرد:تمهیدات لازم برای حفاظت ازپرندگان مهاجرانجام گرفته وشکارپرندگان نادرمهاجردرزیستگاههای منطقه ممنوع است.
علاوه برپرندگان مهاجرگونه های بومی مختلف پرندگان ازجمله گونه نادر قرقاول ارس/ دراج وکبک دری دراستان اردبیل زندگی می کنند.
۰ نفر