۲۴ آذر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5852165
T T
۰ نفر
کنفرانس مقدماتی خلع سلاح بوسنی در شهر بن برگزار می شود # بن - ایرنا24/9/74 برابر با 15 دسامبر 1995 کنفرانس مقدماتی خلع سلاح بوسنی با شرکت نمایندکان 30 کشور جهان که در میان انها 16 وزیر امور خارجه نیز دیده می شوند دوشنبه اینده در شهر بن برگزار خواهد شد0 به گزارش روز جمعه خبرنگار ایرنا از بن شرکت کنندگان درکنفرانس مقدماتی خلع سلاح بوسنی قصد دارند در مورد تدابیر لازم برای خلع سلاح دربوسنی وچگونگی ایجادجواعتماددرمیان جناحهای متخاصم درجنک یوگسلاوی سابق به بحث وگفتگوبپردازند.
در این کنفرانس یک روزه همچنین قرار است برنامه زمانی اجرای مذاکرات یاد شده مورد شور و بررسی قرارگیرد0 هدف اصلی مذاکرات کنفرانس خلع سلاح بوسنی از طرفی کاهش تسلیحات و نیروهای نظامی جناحهای متخاصم در یوگسلاوی سابق و از طرف دیگر ایجاد توازن نظامی میان صربستان مونته نگرو بوسنی و کرواسی است0 بر اساس موافقتنامه صلح بوسنی که در شهر دیتون آمریکا به امضانمایندگان جناحهای درگیر در جنک یوگسلاوی سابق رسیده است مسلمانان بوسنی کرواتها و صربها موظف شده اند ظرف 45 روزبعد از امضا موافقتنامه مذکور در مورد اقدامات اولیه برای خلع سلاح به توافق دست یابند0 این در حالیست که از این موعد تا کنون حدود 30 روز گذشته است0 به گفته محافل سیاسی در آلمان کلاوس کینکل وزیر امور خارجه آلمان قصد دارد در کنفرانس مقدماتی خلع سلاح بوسنی درشهر بن بر اهمیت زمان بندی موجود در توافقنامه دیتون جهت خلع سلاح نیروهای متخاصم در یوگسلاوی سابق تاکید کند0 به عقیده وزیر امور خارجه آلمان زمان بندی ذکر شده در توافقنامه دیتون یکی از مهمترین نکات اصلی در ادامه روند صلح در بوسنی است0 مذاکرات اصلی بر سر خلع سلاح جناحهای متخاصم بوسنی و توازن نیروهای نظامی در یوگسلاوی سابق قرار است زیر نظر و مدیریت سازمان امنیت و همکاری در اروپا/ او0اس0زد0ای /صورت گیرد0 در کنفرانس مقدماتی خلع سلاح بوسنی علاوه بر وزرای امور خارجه کرواسی بوسنی ، صربستان و مونته نگرو همچنین وزرای امور خارجه و یا نمایندگان بلندپایه کشورهای همجوار یوگسلاوی سابق نیز شرکت دارند0 از دیگر شرکت کنندگان کنفرانس یاد شده نمایندگان گروه تماس بین المللی گروه تماس کشورهای اسلامی ،پیمان اتلانتیک شمالی /ناتو/اتحادیه اروپا و نیز سازمان امنیت و همکاری در اروپاهستند0
۰ نفر