۱۵ آذر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5851435
T T
۰ نفر
مجلس آلمان اعزام سربازان المانی به بوسنی را تصویب کرد 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 بن - ایرنا 15/ 9/ 74 برابر با ششم دسامبر 1995 مجلس آلمان ( بوندس تاک ) با اکثریت قاطع شرکت سربازان ارتش این کشور در نیروهای چند ملیتی صلح ناتو برای بوسنی را به تصویب رساند0 مجلس آلمان در جلسه روز چهارشنبه خود با 543 رای موافق 107 رای مخالف و شش رای ممتنع با شرکت سربازان این کشور در نیروهای صلح ناتو برای حفاظت صلح در بوسنی موافقت کرد0 هلموت کهل صدرعظم آلمان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس این کشور گفت " کسی را که به خاطر صلح حاضر به رویاروئی با خطرات جانی است نباید تنها گذاشت0" کهل افزود هدف از ماموریت نیروهای صلح ناتو در یوگسلاوی سابق جدا نمودن نیروهای متخاصم حفظ حقوق بشر و حقوق اقلیتها بازسازی و همچنین حفظ ثبات در بوسنی است0 صدراعظم آلمان ادامه داد اگر اکنون مشترکا به برقراری و ثبات صلح در بوسنی کمک نشود اروپا در اینده با خطرات بزرگتری مواجه خواهد بود .
وی اضافه نمود عدالت ایجاب می کند افرادی که در بحران یوگسلاوی سابق مسوول نقض حقوق بشر هستند به محاکمه کشانده شوند0 کهل شرکت سربازان ارتش روسیه در نیروهای چند ملیتی صلح ناتو برای بوسنی را کیفیت جدیدی در روابط مسکو و ناتو خواند0 رودلف شارپینک رئیس فراکسیون حزب سوسیال دمکرات آلمان نیز در جلسه روز چهارشنبه مجلس این کشور گفت ماموریت سربازان المانی در بوسنی به منظور جنک نبوده بلکه بخاطر اجرای صلح و حفاظت از ان است0 قابل ذکر است دولت آلمان قصد دارد در وحل اول چهار هزار سرباز این کشور را در اختیار نیروهای چند ملیتی صلح ناتو برای بوسنی قرار دهد0 ماموریت نیروهای المانی در بوسنی عمدتا در زمینه های ترابری خدمات درمانی و مخابرات خواهد بود0 علاوه بر ان ارتش آلمان تجهیزات نظامی از جمله 12 فروند هواپیمای باربری از نوع ترانس ال چندین فروند هلیکوپتر تعدادی نفربر زره پوش برای استفاده در ماموریت یاد شده در نظر گرفته است0 ارتش آلمان همچنین برای پاسداری در دریای ادریاتیک یک ناو جنگنده و سه کشتی اکتشافی به همراه هواپیماهای نیروی دریائی به ان منطقه اعزام خواهد کرد0 هیئت دولت آلمان درجلسه هفته گذشته خود در شهر بن شرکت سربازان ارتش این کشور در نیروهای چند ملیتی صلح ناتو برای بوسنی را به تصویب نهائی رسانده بود0 در جلسه مذکور تاکید شد شروع شرکت سربازان ارتش آلمان در نیروهای چند ملیتی صلح ناتو امضا قرارداد صلح بوسنی از سوی کلیه جناحهای درگیر وکالت شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تصمیم شورای ناتو در این مورد است0 شایان ذکر است آمریکا 20 هزار سرباز و انگلستان و فرانسه نیز هر کدام ده هزار سرباز در اختیار نیروهای چند ملیتی صلح ناتو برای بوسنی قرار می دهند0 مجموعه این نیروها 60 هزار سرباز را در بر میگیرد که قصد دارند ثبات صلح در بوسنی را تضمین کنند0
۰ نفر