۱۵ آذر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5851427
T T
۰ نفر
اعتصابات فرانسه مساله وحدت پولی اروپا را زیر سوال برده است # بن - ایرنا 15/9/74 برابر 6 دسامبر 1995 انستیتو پژوهشهای اقتصادی آلمان ( دی.ای.دبیلیو) اعلام کرد، موج اعتصابات در فرانسه باعث تردید در بوجود امدن اتحادیه پولی اروپا شده است .
انستیتو یادشده درگزارش اخیرخود نوشته است ، مسئله بدهی های فرانسه نقش تعیین کننده ای رادر وحدت پولی اروپا درسال 1999 میلادی ایفامی کند، زیرا این وحدت پولی بدون عضویت فرانسه نامفهوم خواهد بود.
مهمترین عاملی که باعث شده است فرانسه تا کنون نتواند شرایط قرارداد رابراورده سازد، کسری بودجه مالی این کشور در بخش بیمه های اجتماعی است.
بنابراین گزارش طرح دولت فرانسه در مورد کاهش هزینه های بیمه های اجتماعی که موجب اعتصابات در این کشور شده است اقدام مهمی برای تامین این کسری بودجه است .
این گزارش می افزاید، با اجرای طرح جدید، کسر بودجه فرانسه در سال 1996 حدود چهار درصد و در سال 1997 حدود سه درصد خواهد شد که این میزان حتی اندکی کمتر از حد تعیین شده در قرارداد ماستریخت است.
به گزارش انستیتوی مذکور ، این تخمینها بر پایه فرضی رشد تولیدناخالص داخلی فرانسه به میزان دو درصد انجام گرفته است که این فرض خصوصا برای سال آتی یک فرضیه خوشبینانه است.
طبق این تحقیقات علاوه بر ان طرح دولت فرانسه در مورد بیمه های اجتماعی نیز موجب کاهش رشد اقتصادی این کشور خواهد شد.
براساس شرایط مندرج در پیمان ماستریخت کشورهای خواهان عضویت درسیستم وحدت پولی اروپا باید قروضشان بیش از 60 درصد میزان تولید ناخالص داخلی و میزان کسری بودجه سالانه انهابیش از سه درصد تولید ناخالص داخلی باشد.
این در حالیست که مقروضیت و همچنین کسری بودجه دول کشورهای جامعه اروپا از موانع اصلی وحدت پولی در این قاره است0 تعدادی از سندیکاهای فرانسه در مخالفت باتصمیم دولت این کشور در محدود نمودن قوانین بیمه اجتماعی فرانسه از یک هفته پیش تا کنون دست به اعتصابات زده اند و در حال حاضر این اعتصابات به سایر بخشهای اقتصادی این کشورنیز گسترش یافته است.
ساعت : 12:20 تمام انتهای پیام E15.20-12-53 پیام دریافت شده بر روی تلکس ایـرنافارسی تاریخ دریافت: 15/9 /74 ساعت دریافت: 12:20 شماره خرج : 052 در دهلی به مناسبت سومین سال روز تخریب مسجد بابری مراسم دعا برگزار شد 000000000000000000000000000000000000000000000000000 دهلی نو - ایرنا 15/ 9/ 74 برابر با ششم دسامبر 1995 به مناسبت سومین سالروز تخریب مسجد بابری روز چهارشنبه مسلمانان دهلی با اجتماع در مسجد جامع برای رفع محرومیت مسلمانان دعا کردند.
در این مراسم تعداد زیادی از مسلمانان و رهبران انها از جمله سید احمد بخاری نایب امام مسجد جامع عبدالله عجمی و محمد افضل خان اعضای پارلمان هند و جاوید حبیب موسس کمیته مشورت قومی شرکت داشتند.
جاوید حبیب در پایان این مراسم که توسط کمیته مشورت قومی برگزار شده بود به خبرنگاران گفت که کمیته مشورت قومی در اجلاس اخیر خود در دهلی نو موضوعات مشخصی در ارتباط با وضعیت مسلمانان مطرح و از احزاب سیاسی خواست تا نظرات خورا ارائه کنند.
وی افزود کمیته مشورت قومی طی اجلاسی از روز پنج شنبه با کلیه احزب سیاسی از جمله حزب حاکم کنگره و بهارتیا جاناتا پیرامون مواضع این احزاب در قبال مسلمانان مذاکره خواهد کرد.
۰ نفر