۱ آذر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5850314
T T
۰ نفر
حزب رییس جمهور، تبلیغات سوء احزاب مخالف در موردانتخابات اخیر جمهوری اذربایجان رامحکوم کرد.
# باکو - ایرنا 1/9/74 برابر با 22 نوامبر 1995 حزب " ینی " اذربایجان که در سال 1992 به رهبری رییس جمهوری کنونی این کشور تاسیس شد باصدور اطلاعیه ای احزاب مخالف دولت جمهوری اذربایجان رامتهم کرد که برای توجیه شکست خود انتخابات این جمهوری راغیر دمکراتیک می خوانند.
در اولین مرحله از انتخابات جمهوری اذربایجان 96 نفر به مجلس ملی 125 نفره این جمهوری راه یافتند که تنها 7 نفر انان از احزاب مخالف هستند.
دومین مرحله انتخابات مذکور روز یکشنبه اینده برگزارخواهد شد.
در این اطلاعیه که در اخرین شماره هفته نامه نخجوان چاپ باکو منتشر شد باتاکید بر اینکه انتخابات اخیر اولین تجربه جمهوری اذربایجان برای انجام یک انتخابات دمکراتیک بوده است ، چند مورد نقض قانون به هنگام رای گیری امری عادی تلقی شده است .
حزب " ینی " تصریح کرده این حزب بابرخورداری از پایگاه گسترده مردمی احتیاجی به تقلب در انتخابات نداشت.
۰ نفر