۱۰ آبان ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5848680
T T
۰ نفر

سودان ، ترور دکتر فتحی شقاقی را محکوم کرد

۱۰ آبان ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5848680
سودان ، ترور دکتر فتحی شقاقی را محکوم کرد # خارطوم - ایرنا 10/8/74 برابر با 1 نوامبر 1995 سرلشکر محمد عبدالله عویصه رئیس کمیته امنیت ودفاع پارلمان سودان ترور دکتر فتحی شقاقی رهبر جنبش جهاد اسلامی فلسطین که روز پنجشنبه گذشته در مالت صورت گرفت را محکوم کرد .
سرلشکر عویصه در گفتک و باایرنا در خارطوم گفت ترور شقاقی بخشی از یک نقشه مشترک صهیونیست ها وآمریکائی ها علیه اسلام است که از خلال ترور رهبران ، علما واندیشمندان صورت می گیرد تاجهان اسلام را از افکار آنان محروم سازند .
این مقام سودانی همچنین گفت ، شهید شقاقی به این خاطر توسط موساد به قتل رسید که او در برابر فشارهای رژیم صهیونیستی خم نشد ومانند کوه در برابر آنان ایستادگی کرد .
وی نیز بادعوت امت اسلامی برای وحدت وهمبستگی در برابر دشمن مشترک مسلمانان ، تاکید کرد که به شهادت رسیدن شقاقی که خطر بزرگی علیه صهیونیست ها وموساد بود هرگز حرکت جهاد اسلامی را متوقف نخواهد کرد .
۰ نفر