۹ آبان ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5848519
T T
۰ نفر
درسال جاری معادل 700 هزاردلارپوشاک از کاشان به خارج از کشورصادر شده است .
# کاشان - ایرنا 9/8/74 برابر با 31 اکتبر 1995 300 هزاردست لباس به ارزش 700 هزاردلارامسال ازکارخانه قهرود کاشان - مرکز ایران - به خارج صادرشد.
احمدصادقی مدیراین کارخانه گفت لباس های مزبور به کشورهای المان ، روسیه جمهوری های اسیای مرکزی و امیرنشین های حوزه خلیج فارس صادرگردید.
وی حجم تولیداین کارخانه طی این مدت را400 هزاردست انواع پوشاک ذکرکرد.
۰ نفر