۸ آبان ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5848471
T T
۰ نفر
شکنجه وقتل مسلمانان بوسنی دراردوگاه "کراتوم" توسط صربهاافشاء شد 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 سارایوو- ایرنا 8/8/74 برابر با 30 اکتبر 1995 یک روزنامه چاپ سارایوونوشت :دراردوگاه مخوف"کراتوم"واقع درسه کیلومتری شرق شهر"پریه دور"درشمال بوسنی که به دستور رادوان کاراجیچ رهبر صرب هادر سال1992 دایرشده است مسلمانان دربندرابااعمال انواع شکنجه هابه قتل می رسانند روزنامه"اسلوبوینیه "باافشای این مطلب می افزاید:این اردوگاه قبلایک کارخانه موادشیمیایی بودوصرب هاان رابه مخوف ترین اردوگاه مرک تبدیل کردند وهرروز مسلمانی در ان زیر شدیدترین شکنجه ها جان می بازد اتحادیه مسلمانان بوسنی در منطقه بیهاچ در اطلاعیه ای به نقل ازیک زندانی مسلمان که موفق شده است ازاین اردوگاه فرار کند می نویسد: درتاریخ 30 ماه مه 1992 میلادی بیش از یک هزار مسلمان بوسنیایی دراین اردوگاه قتل عام شدند.
وی ادامه می دهدهمچنین در این سال نیز درساختمان شماره سه این اردوگاه 1200مسلمان به جرم اجرای فریضه نماز بعد از اینکه بوسیله صرب هامسموم شدنددر مقابل دیوار این اردوگاه همگی بارگبارمسلسل به طرز فجیعی به قتل رسیدند.
در بخشی دیگرازاین اردوگاه که مسلمانان دربندبه تولیدموادشیمیایی مشغول اند نزدیک به 250 نفر بر اثر پخش مواد شیمیایی و نبودمراقبت های پزشکی لازم جان خود رااز دست دادند.
به نوشته روزنامه اسلوبوینیه از اغاز جنک در بوسنی تاکنون 40 هزار نفرازمردان منطقه بیهاچ ناپدید شده اند که تاکنون اطلاعی ازانان دردست نیست .
گفته می شود صرب ها انان را به قتل رسانده واجسادشان را در رودخانه اوناوسانادرشمال غربی بوسنی ریخته اند.
این روزنامه در پایان می نویسد:که صرب ها سه هزارنفراز مسلمانان رابعد ازبه قتل رساندن دراردوگاه مرک دیگری که به نام"کزارا"معروف است به کارخانه تولید خوراک دام درشهر برچکو منتقل و به غذای دام برای خوک ها تبدیل کرده اند
۰ نفر