۲۷ مهر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5847654
T T
۰ نفر
بمب گذاریها، نیروهای اشعالگر در جنوب لبنان را مستاصل کرده است # اتن - ایرنا 27/7/74 برابر با 19 اکتبر 1995 " زیو چد " ژنرال پیشین ارتش رژیم صهیونیستی و مفسر نظامی فعلی روزنامه اسرائیلی " هاارتس " روز پنجشنبه اعتراف کرد بمبهائی که مبارزان حزب ا... در کنار جاده ها کار می گذارند نیروهای اشغالگر اسرائیلی در جنوب لبنان راعملا مستاصل کرده هرگونه ابتکار عمل را از دست انان گرفته است .
" زیو چد " گفت ارتش اسرائیل در یافتن راه حل معقولی برای مبارزه با این بمب گذاریها موفق نبوده و بهای سنگینی برای این شکست می پردازد.
در چند روز گذشته بر اثر انفجار بمبهائی که در کنار جاده های منطقه اشغالی جنوب لبنان کار گذاشته شده بود نه سرباز اسرائیلی کشته شده اند.
این ژنرال پیشین رژیم صهیونیستی گفت گشتیها و راننده های کامیون ارتش اسرائیل در شناسائی محل کارگذاری بمبها که به طریق کنترل از راه دور منفجر می شوند با مشکلات فزاینده ای روبرو هستند.
" یو چد " گفت واحدهای حزب ا... در کارگذاردن بمبهای کنار جاده تجربه های زیادی اموخته اند.
وی گفت رزمنده های اسلامی همچنین در عملیات اکتشاف و شناسائی چیره دست شده اند و این امر عملیات نیروهای اسرائیلی رامختل می کند و توانائیهای انها را در خنثی کردن حملات حزب ا... تضعیف می سازد.
۰ نفر