۲۷ مهر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5847599
T T
۰ نفر
سفیر ایران درالمان رفت وامدهای سیاسی بین تهران وبن راعامل موثری درگسترش روابط دوکشورو اروپادانست # تهران - ایرنا 27/7/74 برابر با 19 اکتبر 1995 حسین موسویان سفیر ایران دربن گفت رفت وامدهای سیاسی بین تهران و بن می تواند نقش موثری دردرک صحیح ومتقابل و تسهیل در روابط ایران والمان و اروپا داشته باشد.
موسویان روزچهارشنبه درگفتگویی با خبرنگارایرنادرمورد اهداف سفر هانس کلاین نایب رئیس پارلمان المان به تهران گفت .. سفر اقای کلاین به تهران درپاسخ به سفر حسن روحانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران صورت گرفت وی افزود.. مادرچند سال گذشته تحرکات مناسبی در روابط پارلمانی داشته ایم که از جمله انهامی توان به نشستهای مشترک روسای کمیسیونهای سیاست خارجی ، فرهنگی ، حقوق بشر و نشست گروههای دوستی پارلمانی درچهار سال گذشته اشاره کرد .
موسویان درمورد محورهای مورد مذاکره باهانس کلاین گفت .. دراین سفر علاوه برروابط دو جانبه درمورد مشکلات اصلی روابط ایران با اروپا و جهان غرب بطور بسیار صریح ، انتقادی وبه قصد سازندگی و توسعه روابط ایران و اروپا گفت و گو شده است .
سفیر ایران دربن درمورد برنامه های مشترک باستان شناسی میان ایران و المان گفت .. رئیس موسسه باستان شناسی المان این هفته به تهران می اید و قراراست باسازمان میراث فرهنگی ایران درمورد احیاء همکاریهای باستان شناسی و کم و کیف همکاریها گفت و گو شود.
وی افزوددراین سفر احتمالا پروتکل مستقلی دراین زمینه بین دوکشور امضاء خواهد شد.
تصمیم المان برای برگزاری کنفرانسی تحت عنوان اسلام و اروپا موضوع سوال دیگری بود که سفیر ایران دربن درباره ان گفت .. به نظرمن این یک ابتکار بسیار جالب و مثبت است .
وی اضافه کردکه جمهوری اسلامی ایران باید از این ابتکار استقبال کرده و نقش فعالی دران ایفاکند.
موسویان المان راکشورمناسبی برای ایفای نقش جهت نزدیکی جهان اسلام و اروپا خواند و گفت .. المانیها نیز به این ایده کاملا معتقدند.
وی همکاری ایران و المان رابرای رفع سوء تفاهم های جهان اسلام و اروپا و استقرار بنای سالمی برای همکاریهای سازنده دو طرف موثر دانست و تاکید کرد که دو کشور باید دراین جهت تلاش کنند.
خبرنگارایرناازسفیر ایران دربن پرسید که گفته می شوداخیرایکی ازاعضای منافقین درتماسی با شما برنامه ریزی این گروهک رابرای ایجاد یک موج تبلیغاتی جدید علیه ایران با استفاده از ناارامی های ادعایی در تهران افشا کرده است ، ایا این تبلیغات موفق بوده است ؟ موسویان گفت همانطور که پیش بینی می شد هیچگونه موفقیتی در این زمینه نصیب این گروهک نشده است .
وی گفت انها سعی داشتند با استفاده از ازدحام جمعیت مقابل مجتمع تحصیلی خیابان ازادی روبروی دانشگاه صنعتی و چهارراه کالج و همچنین چهارراه لشگر تهران که در اکثر اوقات روز از جمعیت موج می زند ، به عنوان تظاهرات ضد دولتی بهره برداری کنند که این برنامه انان عقیم ماند.
سفیر ایران افزود منافقین نه تنها ان تعداد معدود افرادشان را به واسطه چهره منفوری که از خود نشان دادند از دست داده اند ، بلکه در خارج از کشورنیز بسیاری از اعضای این گروهک از تشکیلات انهاجدا شده و اکنون به افشاگری می پردازند.
۰ نفر