۲۲ مهر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5847219
T T
۰ نفر
14 تن از اعضای یک سازمان مارکسیستی در ترکیه دستگیرشدند # انکارا- ایرنا 22/7/74 برابر با 14 اکتبر 1995 پلیس استانبول14تن ازاعضای یک سازمان مارکسیستی موسوم به" حزب رهایی بخش خلق "رابه اتهام فعالیت های ضد دولتی دستگیر کرد0 به گزارش خبرگزاری اناتولی ،شبکه مبارزه با تروریسم شهربانی استانبول روز شنبه بااعلام این مطلب افزود:دربازرسی از منازل دستگیرشدگان که در بین انهاسه زن نیز بچشم می خورد چندین قبضه اسلحه کمری/مقادیری مواد منفجره ووسایل مورد استفاده درجعل اسناد دولتی بدست امده است .
دستگیرشدگان متهم به بمب گذاری در چندین ساختمان دولتی وتجاری در ترکیه می باشند 0 پلیس استانبول اوایل مهر ماه جاری نیز 13 تن از اعضای این سازمان را در استانبول دستگیر کرده بود0
۰ نفر