۲۲ مهر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5847185
T T
۰ نفر
تولید غله در قزاقستان نسبت به سال گذشته بشدت کاهش یافته است # الماتی - ایرنا22/7/74 برابر با14 اکتبر 1995 وزیر کشاورزی قزاقستان گفت در این جمهوری امسال تنها10 میلیون تن غله برداشت شده است که 6 میلیون تن کمتر ازسال زراعی گذشته است .
جانی بیک قریب جانوف روز شنبه در الماتی به خبرنگاران گفت از هر هکتار زمین زیر کشت غله در قزاقستان امسال بطور متوسط 620 کیلوگرم غله برداشت شده است .
این میزان ،کمترین میزان برداشت غله درتاریخ قزاقستان است به گفته وزیر کشاورزی قزاقستان افزایش بهای نهادهای کشاورزی ، بهار زودرس و گرمای تابستان عامل کاهش بیشتر برداشت غله در واحد هکتاردراین کشور بوده است .
میزان برداشت فراورده های کشاورزی در قزاقستان به واسطه عدم برخورداری کشاورزان از ابزار و دانش نوین کشاورزی بسیار کمتر ازارقام برداشت در سطح منطقه است .
قزاقستان حتی تایکسال بعد از استقلال درسال 1991،سالیانه 28 میلیون تن غله تولید می کرد که اگرچه این میزان نیز بسیار کمتر از میزان برداشت در واحد هکتار بود اما در مقام مقایسه با دیگر جمهوریهای اتحاد شوروی " سابق " دراسیای مرکزی ، به ان عنوان انبارغله اسیای مرکزی داده شده بود.
قزاقستان بابت بخش اعظم گاز و برقی که از جمهوریهای اسیای مرکزی دریافت می کند به انها غله صادر می کند .
به گفته کارشناسان کشاورزی اگر روند کاهش تولید غلات در قزاقستان با شتابی که اینک دارد ادامه یابد این کشور در سالهای اینده نه تنهاامکانی برای صادرات نخواهد داشت بلکه برای تامین نیاز داخلی نیز ناچار به واردات خواهد بود .
قزاقستان با بیش از 2میلیون کیلومتر مربع وسعت افزون بر17 میلیون نفر جمعیت داردو نرخ رشد در ان بالاست .
۰ نفر