۲۰ شهریور ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5844491
T T
۰ نفر
رئیس مجلس ایران : حضورنظامی امریکا ارامش منطقه رابرهم می زند # تهران - ایرنا20/6/74 برابر با11 سپتامبر 1995 علی اکبرناطق نوری رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز/دوشنبه / دردیدار شیخ احمد جابر الصباح وزیرامورخارجه کویت باوی گفت : حضورگسترده نیروهای نظامی امریکادرخلیج فارس موجب برهم زدن ارامش منطقه می گردد.
وی بااشاره به تحولات عراق گفت : جمهوری اسلامی ایران خواهان تشکیل حکومتی منطبق باخواست مردم عراق دران کشور است .
ناطق نوری نتایج سفرخود به کشورکویت راکه دراوایل سالجاری صورت گرفت مثبت خواند وگفت : انعقاد قراردادهمکاریهای مشترک ایران وکویت موجب توسعه روابط دوکشور شده وماهمواره درصدد گسترش روابط فیمابین هستیم .
به گزارش روابط عمومی مجلس شورای اسلامی وزیرامورخارجه کویت نیز ضمن تشریح دیدگاههای دولت کویت نسبت به منطقه گفت : کویت نیز همانند جمهوری اسلامی ایران خواهان حفظ تمامیت ارضی عراق و روی کارامدن یک حکومت مردمی دران کشور وعدم دخالت بیگانگان درمنطقه است .
وزیرامورخارجه کویت ضمن اظهارتاسف ازاعطای پناهندگی ازجانب شاه اردن به حسین کامل حسن دامادفراری صدام گفت : درزمان اشغال کویت توسط عراق چاههای نفت کشورمابه دستور کامل حسن به اتش کشیده شد و دستهای وی به خون مردم کویت اغشته است .
وی همچنین به سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به کویت اشاره کرد وگفت : این سفر باب جدیدی درروابط ایران وکویت وهمکاریهای منطقه ای بازکرد ونقطه عطفی برای گسترش روابط فیمابین محسوب می شود.
وزیرامورخارجه کویت افزود: جمهوری اسلامی ایران وکویت دارای مشترکات فراوانی هستند و کویت همواره برای ایران به عنوان یک کشور بزرک منطقه احترام ویژه قائل است .
وزیر خارجه کویت بعد از ظهر امروز تهران رابه قصدکشورش ترک کرد
۰ نفر