۲۶ مرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5842463
T T
۰ نفر
یک روزنامه ترکیه به اتهام حمایت از مخالفان دولت توقیف شد # انکارا- ایرنا 26/5/74 برابر با 17 اگوست 1995 دادگاه جزائی استانبول حکم توقیف روزنامه ینی پلیتیکاچاپ استانبول رابه اتهام حمایت ازمخالفان دولت ترکیه صادر کرد0 به نوشته مطبوعات ترکیه در حکم دادگاه جزائی استانبول که روزچهارشنبه صادر شد امده است ،روزنامه ینی پلیتیکا به عنوان ادامه دهنده راه دو روزنامه/اوزگورگوندم / و /اوزگوراولکه/ که پیش ازاین به اتهام حمایت از چریک های مخالف ترکیه توقیف شده اند فعالیت داشته است 0 این روزنامه هاضمن انتقاد ازمواضع دولت ترکیه در مورد مناطق کردنشین این کشور تلویحا از مخالفین دولت حمایت می کردند 0 این روزنامه ها چریک های مخالف دولت ترکیه راچریک و مناطق کردنشین شرق و جنوبشرقی ترکیه رابه عنوان کردستان می نامیدند 0 روزنامه های یاد شده مصاحبه های رهبران چریک های مخالف دولت ترکیه را بچاپ می رساندند 0 روزنامه ینی پلیتیکا تیتر صفحه نخست شماره امروز/پنجشنبه/ خود را که قبل از اجرای حکم به چاپ رسیده به عبارت /طاقت تحمل نداشتند/ اختصاص داده ونوشت دشمنان دمکراسی تاب تحمل واقعیتها رااز خود نشان ندادند وانتشار روزنامه ینی پلیتیکا رامتوقف کردند 0 این روزنامه ادعا کرد تصمیم به توقیف روزنامه ینی پلیتیکا دراجلاس شورای امنیت ملی ترکیه اتخاد شده است 0
۰ نفر