۲۹ تیر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5840044
T T
۰ نفر
تلویزیون بغداد: هواپیماهای امریکایی دوشهرعراق را بمباران کردند.
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ایلام - ایرنا 29/4/74 برابر با 20 جولای 1995 تلویزیون بغداد چهارشنبه شب اعلام کردهواپیماهای امریکایی طی چندروز اخیرشهرهای موصل وطارعراق راهدف شش بمب اتش زاقراردادند.
این تلویزیون گفت براثراین بمبارانهاخساراتی به شهرهای مذکوروارد شده است.
تلویزیون بغدادتعدادپروازهای هواپیماهای غربی برفرازشهرهای عراق را طی 10 روزگذشته 603 مورد اعلام کرد وگفت این هواپیماها علاوه برپرتاب بمبهای اتش زااقدام به شکستن دیوارصوتی وعملیات تجسسی درخاک این کشور کردند.
عراق رسماشورای امنیت سازمان ملل را در جریان تجاوزات هواپیماهای امریکایی قرارداد.
۰ نفر