۲۵ تیر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5839650
T T
۰ نفر
جمعیت زنان ایران جنایات صربها در بوسنی رامحکوم کرد .
# تهران - ایرنا 25/4/74 برابر با 16 جولای 1995 جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران باانتشار اطلاعیه ای تکرار جنایات صربها دربوسنی هرزگوین رامحکوم کرد .
دراین اطلاعیه امده است : تاریخ هرروز شاهد افزوده شدن برگی از حنایات ستمگاران گیتی بر گرده مردم مظلوم بوسنی است .واینبار نیز دست ظلم از استین جنایتکار صربها بیرون امد ومردم بی پناه سربرنیستا رادرمکان امن خویش به خاک وخون کشید.
این اطلاعیه ضمن محکوم کردن سکوت مجامع بین المللی می افزاید : مجامع بین المللی حامی ظلم واستکبار همچون گذشته باسکوت خود موجب گسترش دامنه ظلم و جنایات صربهاعلیه مردمی بی گناه بوسنی شده اند .
در پایان این اطلاعیه امده است : جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن این جنایت وحشیانه و کشتار زنان وکودکان معصوم وحمایت بی دریغ خود رااز استقامت مردم مسلمان بوسنی وهرزگوین اعلام داشته واز درگاه خداوند متعال پیروزی انان بر ظلم وکفر راخواهان است .
۰ نفر