۶ تیر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5837771
T T
۰ نفر

انتقاد جراید انگلیس از سیاست مبارک در مصر

۶ تیر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5837771
انتقاد جراید انگلیس از سیاست مبارک در مصر # لندن - ایرنا6/4/74 برابر با27 ژوئن 1995 جراید انگلیس در تحلیل حادثه ترور حسنی مبارک رییس جمهور مصر در روز دوشنبه در ادیس ابابا از سیاستهای وی در این کشور انتقاد کردند0 در سرمقاله امروز / سه شنبه/ تایمز امده است مصر بهای سنگینی برای دیدگاه حسنی مبارک نسبت به موضوع ثبات در کشور پرداخته است0 تایمز می نویسد نوعی رکود سیاسی تدریجی تحت حکومت مبارک در مصر به وجود امده است که در ان مردم عادی از یک دموکراسی معتبر و قابل اعتماد محروم مانده اند0 به نوشته سرمقاله نویس تایمز بی میلی مبارک درپذیر ش اسلام به عنوان یک نیروی سیاسی مشروع در این کشور تنها سازمانهایی مانند جماعت الاسلامی را تحریک کرده است 0 تایمز اضافه می کند مبارک باید یک نوع توازن جدید در سیاست خود در کشور جستجو کند و این اقدام در جهت تامین ثبات برای کشور نیز خواهد بود0 تایمز مالی دیگر روزنامه چاپ لندن نیز یکی از سرمقاله های خود را به حادثه ترور حسنی مبارک در اتیوپی اختصاص داده است0 در این سرمقاله امده است از سال 1992 تاکنون مبارک مبارزه با بنیادگرایان را در دو جبهه تشدید کرده است ، ارتش و پلیس مصر برای درهم کوبیدن جماعت الاسلامی و نیروهای امنیتی برای ازار و دستگیری اعضای اخوان المسلمین که خواهان حضور فعال در پارلمان این کشور هستند0 تایمز مالی می نویسد ثبات در مصر با ایجاد اصلاحات اساسی در زمینه اجتماعی و اقتصادی همراه با سیاستهای ملی که نیروهای سیاسی مانند اخوان المسلمین را تحت پوشش گیرد، سریعتر و بهتر تامین می شود0 به نوشته این روزنامه مبارک از حمایت قابل توجه متحدین غربی برخوردار است و این دولتها باید وی را تشویق کنند تا راه حلهای منطقی برای مشکلات داخلی کشور بیابد و در مقابل حادثه ترور روز دوشنبه، سرکوب مردم را تشدید نکند0
۰ نفر