۶ تیر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5837755
T T
۰ نفر
برنامه جدید اعتراض نهضت قومی مهاجردرشهرکراچی پاکستان # اسلام اباد- ایرنا 6/4/74 برابر با 27 ژوئن 1995 نهضت قومی مهاجر عمده ترین حزب مخالف دولت در ایالت سند پاکستان اعلام کرد که به دلیل عدم اجرای خواسته هایش از این پس هفته ای دو روز در کراچی اعتصاب سراسری برگزار خواهد کرد.
یک بیانیه نهضت مذکور که روز سه شنبه منتشرشده حاکیست دولت ازآزاد کردن اعضا بازداشت شده نهضت قومی مهاجر خودداری کرده است و سیاست جدید تا دستیابی به این هدف ادامه خواهدیافت.
گروه یاد شده به همین علت طی سه روزگذشته اعتصاب هایی را در چند شهرایالت سند بویژه کراچی برگزار کرد که طی آن حدود 70 تن کشته شدند.
در جریان نا آرامی های سه روز گذشته همچنین به چندین دفتر دولتی حمله شد و حدود 30 خودرو در سطح شهر به آتش کشیده شده است .
بیانیه مذکور تصریح کرده است نهضت قومی مهاجر تا جمعه اینده که اولین اعتصاب تازه برگزار می شود به دولت برای قبول تقاضا هایش مهلت می دهد.
ناارامی ها و حوادث خشونت بار در کراچی طی یک ماه گذشته دست کم جان 280 نفر و در شش ماه گذشته جان حدود 900 نفر راگرفته است .
۰ نفر