۶ تیر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5837734
T T
۰ نفر

خانواده سلطنتی باحاکم جدیدقطربیعت کردند

۶ تیر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5837734
خانواده سلطنتی باحاکم جدیدقطربیعت کردند # گناوه - ایرنا6/4/74 برابر با27 ژوئن 1995 خانواده سلطنتی قطر باشیخ حمدبن خلیفه ال ثانی امیرجدیدقطربیعت کردند.
ولیعهدقطرصبح امروزامیراین کشورراکه درالمان بسرمی بردخلع وبجای اوزمام اموررا بدست گرفت .
درمراسمی که ازتلویزیون قطرپخش شدنیروهای امنیتی واعضای برجسته خانواده سلطنتی حضورداشتند.
تمامی کانالهای رادیوو تلویزیون قطر از صبح امروز برنامه های عادی خودرا قطع و به پخش این مراسم و همچنین سرودهای ملی و تصاویرامیرجدید اقدام کرده اند.
تاکنون هیچگونه واکنشی ازسوی کشورهای عضوشورای همکاری خلیج فارس ودیگرکشورهای عربی درموردتحولات قطردریافت نشده است .
۰ نفر