۲۶ خرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5836688
T T
۰ نفر

اختلاف شدید جامعه صهیونیست های امریکا

۲۶ خرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5836688
اختلاف شدید جامعه صهیونیست های امریکا # لندن - ایرنا26/3/74 برابر با16 ژوئن 1995 به اعتراف یک هفته نامه صهیونیستی خشونت و درگیری میان گروههای مختلف صهیونیست های مقیم امریکا و اختلاف نظر بر سرمساله مذاکرات صلح خاورمیانه به صورت یکی از ویژگی های عادی این جامعه درامده و تفرقه در میان ان راتشدید می کند.
هفته نامه جویش کرونیکل چاپ انگلیس روز جمعه در این زمینه نوشت میزان این خشونت ها و درگیری ها از محدوده عادی خارج شده وبه حد بمب گذاری و حرکات تروریستی رسیده است.
در این میان می توان به تهدید جانی سرکنسول اسراییل ، پرتاب بمب های دستی به طرف سفیر اسراییل در امریکاو بمب گذاری در خارج ساختمان سازمان های یهودی که از طرح صلح خاورمیانه پشتیبانی می کنند اشاره کرد.
بر اساس گزارش این هفته نامه ، تشکل های یهودیان مانند"کنفرانس روسای سازمان های اصلی یهودیان امریکایی" که معمولابه نمایندگی از تمام یهودیان امریکاسخن می گویند، دیگر دراظهارات خود هیچ اشاره ای به طرح صلح ندارند.
در ادامه گزارش جویش کرونیکل در این زمینه امده است" گروه های یهودیان امریکایی مخالف طرح صلح سه هدف عمده رادرصحنه سیاسی امریکادنبال می کنند.
انهاتلاش می کنند از اعزام سربازان امریکایی به عنوان ناظران صلحاحتمالی در بلندی های جولان میان اسراییل و سوریه جلوگیری کنند،سازمان ازادیبخش فلسطین رابه عنوان طرفی که مفاد قرارداد اسلو را به زیر پامی گذارد معرفی کرده و انتقال سفارت امریکادر اسراییل به شهربیت المقدس راعملی نمایند." هفته نامه جویش کرونیکل بااشاره به موفقیت نسبی منتقدان صهیونیست سیاست های تل اویو در قبال مساله صلح می نویسد جدیدترین نظرخواهی یهودیان امریکایی نشان می دهد در حالی که 75 درصد ازانان موافق بامذاکرات اسراییل با همسایگان خود هستند، اما 56 درصد موافقت نامه صلح با سازمان ازادیبخش فلسطین را ناموفق می دانند.
علاوه بر این 82 درصد از شرکت کنندگان در این نظرخواهی معتقدند توافق باسوریه ضروری است اگرچه 64 درصد اعتقاد دارند اسراییل نبایدازبلندی های جولان خارج شود.
۰ نفر