۲۶ خرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5836620
T T
۰ نفر
انقلابیون مسلمان فلسطینی یک کامیون نظامیان صهیونیستی را در شهر الخلیل مورد حمله قرار دادند # بیروت - ایرنا26/3/74 برابر با16 ژوئن 1995 انقلابیون مسلمان فلسطینی روز/پنج شنبه/ یک کامیون نظامیان صهیونیست را درشهر الخلیل درکرانه باختری روداردن موردحمله قراردادند0 بر اساس گزارش های رسیده از فلسطین اشغالی انقلابیون مسلمان فلسطینی همچنین یک پست بازرسی صهیونیستها را دراین شهر هدف بمب های بنزینی قرار دادند که تاکنون ازمیزان تلفات احتمالی گزارشی نرسیده است 0
۰ نفر