۷ خرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5835114
T T
۰ نفر
توطئه صهیونیست ها برای خرید اراضی بخش شرقی بیت المقدس # لندن - ایرنا 7/3/74 برابر با 28 مه 1995 به نوشته یک نشریه انگلیسی ، برخی سازمان های صهیونیستی در توطئه خرید اراضی مسلمانان فلسطینی منطقه شرقی بیت المقدس دست دارند.
نشریه " ایندیپندنت" در شماره روز یکشنبه با انتشارگزارشی از بیت المقدس نوشت ، در مرکز این توطئه یک سازمان صهیونیستی به نام" اتیریت کوهانیم" قراردارد.
این نشریه می نویسد سازمان یادشده با فرستادن عوامل خود به داخل جامعه فلسطینیانی که در اردن زندگی می کنند افرادی را که دارای زمین وملک در بیت المقدس شرقی هستند شناسایی می کند.
در مرحله بعد، نمایندگان این سازمان تحت اسامی ساختگی و با همکاری برخی وکلای محلی به تطمیع این فلسطینیان می پردازند و پول های هنگفتی را برای خرید اراضی انها پیشنهاد می کنند.
بر اساس گزارش "ایندیپندنت" تاکنون به خانواده های بسیاری از اوارگان فلسطینی خارج از سرزمین های اشغالی و یاحتی برخی ساکنان بیت المقدس شرقی از طرف این سازمان مراجعه شده است .
" اتیریت کوهانیم" در اواسط دهه 80 با هدف یهودی سازی کل شهربیت المقدس و با حمایت ژنرال " اریل شارون" که در ان زمان وزیرکابینه رژیم صهیونیستی بود تشکیل شد.
این سازمان در طی فعالیت های خود همیشه از حمایت مالی حزب لیکودبرخوردار بود و علاوه بر دریافت دهها میلیون دلار از این حزب برای فعالیت های خود ، بااستفاده از اسناد جعلی به تصرف بسیاری از اراضی فلسطینیان اقدام کرده است .
به گفته ناظران سیاسی هدف عوامل این سازمان اوارگان فقیر فلسطینی هستند و با توجه به اخراج بیش از 300 هزار نفر از فلسطینیان از کویت به اردن پس از جنک خلیج فارس ، یافتن این افراد دشوار نیست .
به نوشته ایندیپندنت ، حضور نمایندگان و عوامل صهیونیستی در اردن برای اجرای این فعالیت ها، از نظر سیاسی بسیار خطرناک است و در واقع موید بدترین نمود وحشت مردم اردن از امضای قرارداد صلح بارژیم صهیونیستی می باشد.
از زمان امضای قرارداد سازش میان طرفین ، تجار و بازرگانان اردنی ازاین مساله شکایت دارند که تقریبا اکثر منافع اقتصادی حاصله از این قرارداد نصیب شرکت های صهیونیستی شده است و انهاشدیدادر اردن فعالیت می کنند.
کارشناسان سیاسی امور خاورمیانه معتقدند طرح خرید زمین های فلسطینیان از سوی صهیونیست ها بسیار خطرناک تر از برنامه غصب این زمین ها توسط رژیم صهیونیستی می باشد و قابلیت انفجار بسیار بیشتری دارد.
در پی اعتراضات بین المللی ، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مجبور شد دستور توقف غصب زمین های مسلمانان در بیت المقدس شرقی را صادر کند.
بر اساس گزارش ایندیپندنت ، فعالیت های صهیونیست های مهاجر درمنطقه شرقی بیت المقدس در گذشته منجر به بروز خونین ترین درگیریهامیان انان و فلسطینیان شده است.
علاوه بر این ، توطئه سازمان " ایتریت کوهانام ، و فعالیت های ان در اردن، بیش از پیش باعث افزایش سوء ظن مردم اردن نسبت به نیات واقعی صهیونیست هادر امضای قرارداد صلح با اردن می شود.
این در حالی است که پارلمان اردن کماکان مخالف عادی شدن روابط با رژیم صهیونیستی است.
۰ نفر