۱ خرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5834545
T T
۰ نفر
شیوع بیماری جذام و تیفوئید ( حصبه ) دردواستان افغانستان 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 مشهد- ایرنا 1/3/74 برابر با 22 مه 1995 منابع افغانستانی از شیوع بیماری جذام و حصبه ( تیفوئید ) در دو ولایت مرکزی افغانستان خبر میدهند0 به گفته این منابع بیماریهای یاد شده تاکنون مردم مناطق / پنجاب / و/ ورس / در استان بامیان و / بهود/ و / جلیز / در استان وردک را مبتلا کرده است0 کمیته بهداشتی حزب وحدت اسلامی درکابل نیز باانتشار اطلاعیه ای که نسخه ی از ان برای ایرنادر مشهد فاکس شده - ازموسسات بین المللی خواسته است به کمک مردم این مناطق بشتابند0 دراین اطلاعیه هشدار داده شده است درصورت عدم کمک موسسات بین المللی بیماریها به مناطق دیگر نیز سرایت کرده و تلفات انسانی سنگینی بر جای خواهد گذاشت0 بیماری جذام و حصبه از بیماریهای واگیر است و به گفته کارشناسان امرپزشکی علت شیوع ان عدم رعایت بهداشت عمومی است0 استان وردک در غرب کابل واقع شده و تا کنون دردست گروه طالبان بوده است و استان بامیان نیز از مراکز عمده شیعه نشین افغانستان محسوب می شود0
۰ نفر