۱ خرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5834542
T T
۰ نفر
براساس یک نظر سنجی :کمونیست هاوحزب زنان روسیه در انتخابات پارلمانی ازشانس بیشتری برخوردارند # مسکو- ایرنا 1/3/74 برابر با 22 مه 1995 بر اساس یک نظر خواهی که اخیرا در روسیه انجام شد کمونیست ها و حزب زنان روسیه از شانس بالایی برای پیروزی در انتخابات آینده پارلمانی در این کشور برخوردار می باشند.
شرکت کنندگان دراین نظرخواهی که ازسوی مرکزسنجش افکار عمومی روسیه در نقاط مختلف این کشورصورت گرفت ازحزب لیبرال دموکرات به رهبری ژیرینفسکی حمایت کمتری نشان دادند.
6 درصد از آنها درپاسخ این سوال که اگرهمین امروزانتخابات برگزار شود به چه حزبی رای خواهید داد حمایت خود را از حزب زنان ،حزب یابلوکا به رهبری اقتضاد دان معروف یاولینسکی و حزب کمونیست اعلام کردند.
5 درصد از حزب انتخاب دموکراتیک روسیه به رهبری گایدار طراح اضلاحات اقتصادی و 4 درصد نیز از حزب لیبرال دموکرات و حزب پرقدرت /خانه ماروسیه / به رهبری چرنومیردین اعلام حمایت کردند.
20 درصد از مردم اعلام کردند درانتخاب شرکت نخواهند نکرد و 30 درصد نیز از هر گونه اظهار نظری در این زمینه خودداری نمود.
در پاسخ سوال دیگری مبنی بر اینکه به چه حزبی رای نخواهید داد38 درصد اعلام کردند به حزب لیبرال دموکرات به رهبری ژیرینفسکی رای نمی دهند.
همچنین به ترتیب 20 درصد اعلام کردند به حزب انتخاب دموکراتیک روسیه به رهبری گایدار، 13 درصد به حزب کمونیست روسیه به رهبری زوگانف،11 درصد به جنبش /درژاوا/ به رهبری روتسکوی معاون سابق رییس جمهور روسیه و9 درصد به حزب پرقدرت /خانه ماروسیه/ به رهبری چرنومیردین رای نخواهندداد .
۰ نفر